:: Trutiya Peeth Mandir List ::

Pramanas:

Sr. No

Mandir

Place

Established By

1.

Shree Rajadhiraaj Shree Dwarkadhish Mandir

Mathura

Shree Girdharlalji (Fourth)

2.

Shree Mathuranathji Mandir

Dharmaj

 

3.

Shree Dwarkashish's Swaroop in Chaudhary Baag. Later on was installed in the mandir by Shree Balkrishnalalji

Siddhapur

 

4.

Mandir of Shree Dwarkadhish

Vasai

 

5.

Mandir of Shree Dwarkadhish

Visnagar

 

6.

Shree Dwarkadhish Mandir

Vad Nagar

 

7.

Shree Dwarkadhish Mandir

Bhadran

 

8.

Shree Dwarkadhish's Chitra (Picture) was installed in the mandir. Later on the swaroop was also installed by Shree Balkrishnalalji

Patan

 

9.

Shree Girdharlalji's Bethak

Darapura

 
10.

Shree Giridharlalji's Bethak

Makawa

 
11.

Shree Dwarkadhish Mandir

Sankheda

 

12.

Shree Govardhannathji Mandir

Barhadarpur

 
13.

Shree Dwarkadhish Mandir

Bayad-Idar

 
14.

Shree Mohan Prabhu (Raja Askaran's sevya swaroop) Mandir

Dholaka

 
15.

Shree Chagan Magan Pyarelal Ka Mandir

Halol

 
16.

Shree Dwarkadhish Mandir

Dabhoi

 
17.

Shree Dwarkadhish Mandir

Beg Mevaad

 
18.

Shree Dwarkadhish Mandir

Dev garh

 
19.

Established Chitra Seva

Ajmer

 
20.

Shree Balkrishnalalji's mandir

Khandwa

 
21.

Mandir (Swaroop Seva)

Chuapada

 
22.

Mandir with Swaroop Seva

Dhaar (Malawa)

 
 

Unjha, Mahesana,Gofaria, Laganana, Kukarwada, Vilodara, Tentudan, Pilavai, Mansa, Charada, Samarkha, Kathlaad, Sarsa, Tarapur, Ghodasar, Haldharvaas, Mankani,Paanwad, Vasana, Dabhoi, Bodeli have Shree Dwarkadhish's swaroop installed by Shree Balkrishnalalji.

P.P.G 108 Shree BRajbhushanlalji

Petlad, Charada, Sardhav, Bilodara, Sangali, Lagnej, Jetpur, Kukarwada, Tankaria, Anand, Kanjari.