:: Trutiya Peeth Kirtan Pranalika ::

 

 1. Janmashtmi (Bhadra Krushna 8)
 2. Shree Bade Brajbhushanji Ko Utsav (Bhadra Krushna 9)
 3. Balleela (Bhado Vad 10)
 4. Chatthi Ko Palana
 5. Badhai of Radhashtmi (Bhado Sud 1)
 6. Utsav of Shree Chandravaliji (Bhado Sud 5)
 7. Radhashtmi (Bhado Sud 8)
 8. Shree Girdharlalji Utsav (Bhado Sud 9)
 9. Shree Radhaji’s Balleela (Bhado Sud 10)
 10. Daan Ekadashi (Bhado Sud 11)
 11. Shree Vaman Jayanti (Bhado Sud 11)
 12. Balkrishnalalji’s Utsav