:: Trutiya Peeth Kirtan Pranalika ::

 


2.Shree Bade Brajbhushanji Ko Utsav (Bhadra Krushna 9)

Sr. No

Utasav Raag

Note

 

Mangala Aarti

   

 

Aaj Badhai Mangal Chaar

Devgandhar  

 

1.

Rajbhog Aaye

   

 

Shree Lacchaman Gruh MahaMangal Bhayo

Saarang

 

 

Subh Vaishakh Krushna Ekadashi

Saarang  
 

Je Vasudev Kiye Puran Tap

Saarang  
 

Shree Vallabhnandana Roop Anup

Saarang  

 

2.

Bhog Sare

   
 

Govallabh Govardhan Vallabh

Saarang
 

 

3.

Bhog Darshan

   
 

Jo Pe Shree Vitthal Rup Na Dharate

Nat
 

 

4.

At the time of Panchamrut

   
 

Braj Bhayo Mahar Ke Poot

Devgandhar  
 

Natar Leela Hoti Juni

Gauri

 

 

5.

Shayan Bhog Aaye

   
 

Bhakti Sudha Barkhat Hi

Kanharo

 
 
Shree Lacchaman Gruh Prakat Bhaye
Kanharo
 
 
Shree Vallabhlal Ke Guna Gaau

Kalyan

 
 

Aaj Dhan Bhagya Hamare

Kanharo

 
 
6. Shayan bhog sare    
 

Gaau Shree Vallabhnandan Ke Guna Laau Sada Man

Kanharo

 

 

7. Podhave ke pad

Kanharo

 
 

Kunj Bhavan Aaj Mandal Hai Ri

Saarang  
 

Kunj Bhavan Mein Podhe Dou

Bihag