:: Nitya Niyam Dhol Pad ::

 
41- Pad
click top for Active Playere
Priya Sondar
Shyam Sang Shyam
Kar Krupa shri Yamunaji
Shri Yamune...
Raas Ras Sagar
Chit Me Shri Yamunaji
Nahy Ke Jaay So Yamunaji Tire
Naam Mahima Aisi
Shri Yamuna
Shri Yamuna ke Sath
Sharan Pratipal Gopal