:: Granthas ::
 

To Download e-Books of Granthas Click here: Download Granthas

Literary Works by Shree Mahaprabhuji

References:

Bruhatstotrasaritsagar published by Goswamini Parvati Bahuji Educational and Charitable Trust, Ahmedabad.

Shree Vallabhacharyaji

1

Shree Krushna Janmapatrika

2

PurushottamSahastranaam

3

Shree Yamunashtakam

4

Balbodh

5

Siddhant Muktavali

6

Pushti Pravaha Maryada

7

Siddhant Rahasyam

8

Navratnam

9

Antahkaranprabhodh

10

Vivekdhairyashraya

11

Krushnashraya

12

Chatuhshloki

13

Bhakti Vardhini

14

Jalbhed

15

Panchpadhyani

16

Sanyasnirnaya

17

Nirodhlakshanam

18

Seva Phalam

19

Seva Phal Vivran

20

Parivrudhastakam

21

Shree Madhurashtakam

22

Tatvarthdeepnibandh Pratham Shastrarth Prakaranm

23

Patravalamban

24

Shree Bhagwat Ekadash Skandharth Nirupan Karika

25

Shree Krushna Premamrutam

26

Shree Nandkumarashtakam

27

Shree Girirajdharyashtakam

28

Shree Krushnashtakam

30

Shree Gopijanvallabhashtakam

31

Panch Shloki

32

Sudarshan Kavach

33

Shreemad Bhagwat Dasam Skandh Anukramanika

34

Gayatri Bhasyam

35

Gayatri Vyakhya

36

Trividhanaamavali

37

Shruti Geeta

38

Purva Mimasa Karika

39

Shree Bhagwat Pithika

40

Shree Subodhini Pratham Skandh Karika

41

ShikshaShloki

42

Shree Vallabhacharya Janma Patram


Literary Works by Shree Vitthalnathji (Shree Gusaiji)

References:

Bruhatstotrasaritsagar published by Goswamini Parvati Bahuji Educational and Charitable Trust, Ahmedabad.

Shree Vitthalnathji (Shree Gusaiji)

1.

Shree Mangalacharanam

2.

Shree SarvottamStotram

3.

Shree Vallabhashtakam

4.

Mangalaartikarya

5.

Paryank

6.

Rajbogaartikarya

7.

Sandhyaartikarya

8.

Sfuratkrushnapremamrutam

9.

Yamunashtapadi

10.

Bhujangprayatashtakam

11.

Radha Prarthana Chatuhshloki

12.

Shree Gokulashtakam

13.

Ashtaksharmantranirupanam

14.

Lalittribhangstotram

15.

Atmasutebhya Patram

16.

Vigyapti

17.

Vratcharyashtapadi

18.

Shree Swamini Prarthana

19.

Shree Swaminiyashtakam

20.

Daanleelashtakam

21.

Ras Sarvasva

22.

Shrungar ras

23.

Swapnadarshanam

24.

Prabodh

25.

Gupt rasa

26.

Rakshasmaranam

27.

VrutrasurChatuhshloki

28.

Dwitiya Chatuhshloki

29.

Atha Vigyapti-9 Vigyaptis

30

Dwtiya Paryank

31.

Vitthalleshwar Janma PatramLiterary Works by Shree Balkrishnalalji (3rd Son of Shree Gusaiji)

References:

"Kankroli Ka Itihaas" by Kanthmani Shastri, Kankroli Goswami Abhinanadan Granth by Vakpati Foundation, Baroda

Shree Balkrishnalalji (Third Son)

1.

SwapnaDrushta Swamini Stotra

2.

Gupta Swamini Stotra Vivruti

3.

Bhakti Vardhini Stotra Vivruti

4.

Prasad Vagish Bhasya Vivran

5.

Sarvottam Stotra Vivruti


Literary works of Shree Harirai Mahaprabhu

Reference:

Bruhatstotrasaritsagar published by Goswamini Parvati Bahuji Educational and Charitable Trust, Ahmedabad

Shree Hariraiji

1.

Pratah Smaran

2.

Shree Gurudevashtakam

3.

Shree NavnitPriyashtakam

4.

JanmaVaiphalyamNirupanam

5.

KamakhyaDoshVivran

6.

VallabhSharanashtakam

7.

Shree Nijacharyashtakam

8.

Shree Vallabh Panchakshar Stotram

9.

Shree VallabhBhavashtakam

10.

Dwitiya Shree VallabhBhavashtakam

11.

Shree VallabhCharanVigyapti

12.

Dainyashtakam

13.

Vigyapti

14.

ShreeMahaprabhuashtotarshatnamavali

15.

Hahadainyashtakam

16.

SwaSwamiPaniYugalaha

17.

ShreVitthaleshwarAshtottarnamavali

18.

BhujangPrayatashtakam

19.

SwaPrabhuSwaroopNirupanam

20.

GopijanVallabhastakam

21.

Dwitiya GopijanVallabhashtakam

22.

Smaranashtakam

23.

Dwitiya Shree Krushnashtakam

24.

SwaPrabhuVignapti

25.

Dwitiya SwaPrabhuVignapti

26.

Dainyashtakam

27.

Shree Panchakshar Garbh

28.

ShreeMadhradhashtakam

29.

Shree MukhyaShaktiStotram

30

Shree SwaminiPrarthana

31.

Shree Yamuna Vignapti

32.

Chatuhshloki

33.

PushtiMargLakshanaani

34.

Shree Bhagwat Pushtak Nitya Pujan Vidhi

35.

Shree Krushna Charan Vignapti

36.

Gavan SwaroopVarnam

37.

SwaMargMulSwaroopNirupak

38.

Shree KrushnaSabdarthani

39.

Garvapaharashtakam

40.

MargSwaroopNirupanam

41.

SwaMargiyaKartavyaNirupak

42.

ShreeMatPrabhoSarvatar

43.

Shree PurushottamSwaroopaavirbhavNirnaya

44.

SwaMargSevaPhalroop

45.

PushtiMargiyaSwaroop

46.

Swamargiyaswaroopsthapanprakaar

47.

ShreematPrabhoschintanam

48.

MulroopSansayNirakaranam

49.

SwaMargiyaMuktiDvaividhyaKaranam

50.

BhaktiVaividhyaNirupanam

51.

SwaMargiyaSadhan

52.

SwaMargiyaRahasyaNirupanam

53.

SwaMargiyaSharanSamarpanSevaAdiNirupanam

54.

SwaMargiyaSanyasVailakshanyaNirupanam

55.

Shreemat Prabho Prardurbhav Prakar Nirupanam

56.

BrahmasambandhVakyaKathinanshaVivechanam

57.

SarvatmabhavVivechanam

58.

ShreematSwaMargiyaBhaktidvaividhyaVivek

59.

SwaMargMaryadani

60.

ShreematprabhuPrakatyaHetunirupanam

61.

MadhurashtakaTatparyam

62.

SwaMargSharanamDwaiyani

63.

ShreeMatPrabhoryonirpakam

64.

AshtaksharSharanMantraPurvaPakshaNiras

65.

Shree NrusinhVaamanJayantiUtsavVratVaishistyaNirupanam

66.

BHaktiMargePushtiMargatvaNischay

67.

BhaktanaamDusangVigyanPrakarNirupanam

68.

Shikshapatra 41

69.

RasatmakBHavSwaroop

70.

JapSamayeSwaroop

71.

BHagwatcharanchinhVarnanam

72.

Shree Vaisvanaashtakam

73.

Shree Shodhashstotram

74.

AShtapadis

75.

ShreemadaacharyacharananamSakalavatarSamyaNirupanamLiterary Works by Shree Dwarkeshji (Grand Son of Shree Balkrishnalalji (I Tilakayat of Trutiya Peeth)

References:

"Kankroli Ka Itihaas" by Kanthmani Shastri, Kankroli Goswami Abhinanadan Granth by Vakpati Foundation, Baroda

Shree Dwarkeshji (Son of Shree Balkrishnalalji)

1.

Sarvottam Stotra Vivruti

2.

Balkrushna Ashtotarshat Naamavali

 

Literary works of Shree Brajbhushanji (II) Trutiya Peeth of Pushtimarg

References:
"Kankroli Ka Itihaas" by Kanthmani Shastri, Kankroli Goswami Abhinanadan Granth by Vakpati Foundation, Baroda

Shree Brajbhushanji (Dwitiya) Third Seat of Pushtimarg

1.

Nitya Vinod

2.

Shree Dwarkadhish Ki Prakatya Vaarta

3.

Shree Balkrushna Namavali

4.

NitiVinod

5.

ShreemadAcharyaNaamavali

6.

Shree Vallabharchya Aur Shree Gusaiji Ke Charitra

7.

GunaSagar

 
Literary works of Shree Vrajeshkumar Maharajshri (Present Tilakayat) Trutiya Peeth of Pushtimarg

References:
"Kankroli Ka Itihaas" by Kanthmani Shastri, Kankroli Goswami Abhinanadan Granth by Vakpati Foundation, Baroda

Shree Vrajeshkumar Maharajshri (Present Tilakayat) Third Seat of Pushtimarg

1.

Shree Kalyanrayashtakam

2.

Shree Dwarkeshashtakam

3.

Panchachamarashtakam

4.

ShreenathVigyaptayashtakam

5.

Athastapadi

6.

Ashtapadi

7.

Atha Shree Charanashtakam