:: Bethakji ::

Addresses of known 59 Bethakji's of Shree Mahaprabhuji

We are glad to mention herein the addresses of the open 59 Baithakjies of Shree Mahaprabhuji :

1. Shree Mahaprabhuji's Baithakji (Jagannathpuri)
Near Doodhwala's Dharmashala, Grant Road; Puri : 752001 - Orissa.


2. Shree Mahaprabhuji's Baithakji (Hari Hara Kshetra)
Near Mahadevji's Mandir, Magar Hatta Chok, Hajipur : 844101 - Dist. Vaishali - Bihar.

Western India (Gujarat)

3. Shree Mahaprabhuji's Baithakji
Ashvini Kumar Ghat, Surat : 395001

4. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Near Power House, Bharuch : 392001.

5. Shree Mahaprabhuji's Baithakji:
opp. coast of Machu river, Morbi : 363641.

6. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
On the coast of Nagmati river, Kalavad gate road, Jamnagar : 361001.

7. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Station road, On the kund, Jamkhambalia : 361305 - Jilla Jamnagar.

8. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
(Pinda tarak) Post Pindara : Pin : 361315 - Dist. Jamnagar.

9. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
(Moola Gomati) Devidas Nathuram, Neelakantha Chowk, Dwarka : 361335.

10. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Hari Kund : On the bank of Gomati, Dwaraka : 361335.

11. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Gopi Talav: 361335 - Dist. Jamnagar.

12. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
On Sankha Talav, Bet : 361330 - Dist Jamnagar.

13. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Tauq Lakhapat, Narayana Sarovar : 370624 - Dist. Kutchh.

14. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Damodar kund, Girnar road, Junagadh : 362001.

15. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
On the coast of Triveni river, Prabhas, Patan : 362268 - Dist Junagadh.

16. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
On kadamba kund, Madhavpur (Ghed) : 362230 - Dist. Junagadh.

17. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Gupta Prayag, P.Delvada : 362510 - Dist Junagadh

18. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Tagadi : 382250.

19. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Naroda road, Ahmedabad : 380025.

20. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Ranavas Marg, Godhra : 380001 - Dist Panch.

21. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Shreemativas, Kheralu : 384325 - Dist. Mahesana.

22. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Bindu Sarovar road, Sidhapur : 384151 - Dist. Mahesana.

Uttar Bharat

23. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Soramghat Sukar Kshetra, Post Soro : 2074403 - Dist Spaha : (U.P.).

24. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
In The House of Seth Purushottamdas , Jatanevada, In the Khancha opp. to Chaitanya road, Varanasi (Kasi) : 221001 - U.P.

25. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Hanuman ghat, Varanasi (Kasi) : 221001 (U.P.).

26. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Ramghat, on the bank of Ganga, Haradwara : 249401 - U.P.

27. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Near Mandir, Badrinath : 246422 - U.P.

28. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Adel - Village (Gam) Devrath, Post Nami : 211006.

29. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
(Charanant), Acharya Koop, Post Choonar : 231304.

30. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Vallabha ghat, Puskar : 305022 - Dist Ajmer, Rajasthan.

Uttar Bharat : Vraj Mandal

31. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
(Brahma Sambandh), Govind Ghat, Gokul : 281003 - Dist. Mathura.

32. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
(Sayya Mandir) Shree Dwarakadhish Mandir, Gokul : 281003.

33. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Bansibat, Brindavan : 281121 - Dist. Mathura.

34. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Visramghat, Mathura : 281001.

35. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
(Madhuvan) Maholi : 261141 - Dist. Mathura.

36. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Kumudvan - Kamodvan, Post Upasar : Dist Mathura.

37. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Bahulavan, Post Bati, Dist Mathura.

38. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Radha Krishna Kund, Post Radha Kund : 281504 - Dist. Mathura.

39. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Manasiganga - Vallabh ghat, Post Govardhan : 281503 - Dist. Mathura.

40. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Chandra Sarovar, Parasoli, Post Govardhan : 281502.

41. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
House of Sadhu Pandey, Post Anyor : 281502 - Dist. Mathura.

42. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Govind Kund, Post Anyor : 281502.

43. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
In front of Giriraj - Sundar Sita, Post Jatipura : 281502 - Dist. Mathura.

44. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Surabhi kund, On Shree Kund, Kamvan, Post Kama : 321022 - Dist. Bharatpur, Rajasthan.

45. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Gahvarvan, Post Barasana - Dist. Mathura.

46. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Sanketvan, Post - Barasana.

47. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Mana Sarovar, Post Nandgaon : 281403 - Dist. Mathura.

48. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Kokilavan, Jiv Post Bathen - Dist. Mathura.

49. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
ManaSarovar, Post Manya - Dist. Mathura.

South India

50. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
On the bank of river Chandrabhaiga, Pandharpur : 413304 - Maharastra.

51. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Parasuram puria Marg, Panchavali, Nasik : 422001.

52. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Lakshman Balaji, Karnatak Dharmasala, On the side of Chabiam, Tirumalai, Tirupati : 517501 - A.P.

53. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Janardan, Post Varkala : 695141 - Kerala.

54. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Vetravali Bhootai Kulam, Vishnu Kauchi, Kanchi puram : 631501 - Tamil Nadu.

Madhya Pradesh

55. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Birth place (Pragaklya Baitha) , Champaranya, Champarang : 493831.

56. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
(Chatti's Baithak), Champaran : 493831.

57. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Gomati Kund, Near Sandipani Asram, Ujjain : 456001 - M.P.

58. Shree Mahaprabhuji's Baithakji :
Kamata - Chitrakut, Post Pilikothi : 485336 - M.P.