:: Literary Works by Shree Mahaprabhuji ::

References:

Bruhatstotrasaritsagar published by Goswamini Parvati Bahuji Educational and Charitable Trust, Ahmedabad

 


Shree Vitthalnathji (Shree Gusaiji)


1.

Shree Mangalacharanam

2.

Shree SarvottamStotram

3.

Shree Vallabhashtakam

4.

Mangalaartikarya

5.

Paryank

6.

Rajbogaartikarya

7.

Sandhyaartikarya

8.

Sfuratkrushnapremamrutam

9.

Yamunashtapadi

10.

Bhujangprayatashtakam

11.

Radha Prarthana Chatuhshloki

12.

Shree Gokulashtakam

13.

Ashtaksharmantranirupanam

14.

Lalittribhangstotram

15.

Atmasutebhya Patram

16.

Vigyapti

17.

Vratcharyashtapadi

18.

Shree Swamini Prarthana

19.

Shree Swaminiyashtakam

20.

Daanleelashtakam

21.

Ras Sarvasva

22.

Shrungar ras

23.

Swapnadarshanam

24.

Prabodh

25.

Gupt rasa

26.

Rakshasmaranam

27.

VrutrasurChatuhshloki

28.

Dwitiya Chatuhshloki

29.

Atha Vigyapti-9 Vigyaptis

30.

Dwtiya Paryank

31.

Vitthalleshwar Janma Patram